Konzulat razvija suradnju imedju Republike Hrvatske i podlaske i lubelske żupanija.

Konzulat pruża pravnu i medicinsku pomoć gradjanjima Republike Hrvatske koji se nadju u nezgodnoj i teżkoj situaciji.