Ciljevi dijelatnosti Počasnog konzulata

Konzulat radi na jačanju gospodarskih i kulturnih kontakata Hrvatske i podlasia i Lubelske żupanije.

Konzulat prema svojim mogućnostima pruża pomoć hrvatskim gradjanima i tvrtkama koje żele investirati u istočnoj Poljskoj. Pruża informacije i konzultacije u oblasti turizma.

Omogućuje kultrnu suradnju tako što predstavlja sliku Hrvatske, njezina dostignuća, pruża pomoć kod organizacije izlożbi, filmskih prezentacija, umjetničkih priredbi i grugih kulturnih dogadjaja.

Počasni konzul daje informacije o Hrvatskoj kako bi stvorio pravu sliku te zemlje u skladu są politikom vlade Republike Hrvatske.

Konulat daje aktuelne informacije o mogućnosti turističkih putovanja u Hrvatsku a takodje o turizmu u  zemlji.

Počasni konzul ne vodi djelatnost vezanu za priznavanje viza, putovnica, izdavanja dokumenata o bračnom stanju, drżavljanstvu i konzularnim taksama.