Działania Konsula Honorowego zmierzają do promocji chorwackiego dziedzictwa kulturowego, naukowego i narodowej tożsamości

W tym celu Konsulat wspomaga chorwackich naukowców, artystów, dziennikarzy, nauczycieli akademickich i studentów w dziedzinie nawiązywania kontaktów z ich odpowiednikami w swoim okręgu konsularnym.

Konsul Honorowy uczestniczy w spotkaniach, koncertach, wystawach, wykładach i innych przedsięwzięciach związanych z kulturą chorwacką i jej twórcami w swoim okręgu konsularnym.

Konsulat utrzymuje ścisłe kontakty z organizacjami chorwackimi działającymi w jego okręgu konsularnym.