Konsul wspomaga współpracę gospodarczą, kulturalną, naukową i sportową

Do podstawowych zadań placówki należą m.in.:

Ochrona interesów Republiki Chorwacji, jej obywateli i osób prawnych mieszkających lub działających na terenie województw podlaskiego i lubelskiego.

Umożliwianie Chorwatom mieszkającym w Polsce i ich potomkom zachowania kultury i języka chorwackiego.

Promocja rozwoju współpracy politycznej, kulturalnej, naukowej i gospodarczej pomiędzy Republiką Chorwacji a województwami podlaskim i lubelskim.

Wykonywanie innych działań i realizowanie zadań zgodnie z poleceniami wydanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Chorwacji i Ambasadę Republiki Chorwacji w Polsce.