Cele Konsulatu

Rolą placówki jest zacieśnianie kontaktów gospodarczych i kulturalnych Chorwacji oraz podlasia i lubelszczyzny.

Konsulat, w ramach swoich możliwości, oferuje pomoc chorwackim obywatelom i firmom chcącym inwestować we wschodniej Polsce. Wspiera działalność informacyjną i doradczą w zakresie turystyki.

Ułatwia współpracę kulturalną przez przedstawianie obrazu Chorwacji i jej osiągnięć kulturalnych, inicjowanie i pomoc w organizowaniu wystaw, pokazów filmowych, imprez artystycznychi innych przedsięwzięć kulturalnych.

Konsul Honorowy udziela informacji na temat Chorwacji w celu kształtowania właściwego, zgodnego z polityką władz Republiki Chorwacji, wizerunku tego kraju.

Placówka udostępnia informacje na temat możliwości wyjazdów turystycznych do Chorwacji oraz turystyki w tym kraju.

Konsul Honorowy nie wykonuje obowiązków związanych z przyznawaniem wiz, paszportów lub dotyczących stanu cywilnego, obywatelstwa lub opłat konsularnych.