Głównym celem jest rozwijanie kontaktów pomiędzy
przedsiębiorcami chorwackimi i polskimi działającymi
na terenie województwa podlaskiego i lubelskiego

Pozostałe zadania to:

Promocja handlu i współpracy gospodarczej pomiędzy Chorwacją a Polską,

Dostarczanie jednostkom gospodarczym i organom państwowym RP informacji na temat możliwości współpracy gospodarczej z Chorwacją,

Utrzymywania kontaktów z organami władz państwowych RP w obrębie okręgu konsularnego, ze stowarzyszeniami, jednostkami gospodarczymi i osobami, które mogą się przyczynić do zwiększenia współpracy gospodarczej pomiędzy Chorwacją a Polską,

Informowanie organów RP o kierunkach rozwoju gospodarki chorwackiej, wiążących się z nimi możliwościach i sferach zainteresowania,

Uczestnictwo i wsparcie w organizowaniu i odbywaniu wizyt, konferencji przedsiębiorców, wystaw, targów i innych form zwiększania współpracy gospodarczej