Glavni cilj je razvoj kontakata izmedju hrvatskim i poljskim poduzetnicima koji djeluju na teritoriji podlaske i lubelske żupanije.

Ostale zadatke:

Promidzba trgovine i gospodarske suradnje izmedju Poljske i Hrvatske.

Prużanje godpodarskim i drzavnim organima Republike Poljske informacija o mogućnostima gospodarske suradnje są Hrvatskom.

Odrzavanje kontakata s drżavnim institucijama, udrużenjima, gospodarskim jedinicama i osobama koje mogu utjecati na bolju gospodarsku suradnju izmedju Hrvatske i Poljske.

Informacija organa RP o smjerovima razvoja hrvatskog gospodarstva i u vezi s time  raznim mogućnostima suradnje.

Pomoć u organizacji posijeta, konferenciji poduzetnika, izlożbi, sajmova i drugih oblika uvećanja gospodarske suradje.